Kørekort til 17-årige

Er du 16 år og 9 måneder? 

Så kan du begynde på dit kørekort, hvis blot du får dine forældres skriftlige samtykke.

Du kan gå til teoriprøven en måned før du fylder 17 år, og køreprøven fra din fødselsdag. Når du har bestået begge prøver, må du køre med en ledsager, hvis denne opfylder visse betingelser.

Holdstart: 08. 07. 2024 kl. 17:00

Tilmeld dig kørekort til bil i Farum

Kom godt i gang med kørekort som 17-årig

Hos EP Køreskole er det nemt at komme i gang med kørekortet som 17-årig – og vi er med dig hele vejen, så det bliver aldrig utrygt.

Tilmeld dig kørekort til bil i Farum
Hent samtykkeerklæringen P23T her
Læs alt om betingelserne her
  • Personen være fyldt 30 år
  • Personen må ikke have haft frakendt kørekortet de seneste 10 år
  • Personen skal altid medbringe sit kørekort
  • Personen skal til enhver tid lovligt kunne overtage bilen og kunne køre forsvarligt, hvis dette skulle blive nødvendig. Det vil f.eks. sige at denne ikke må have en promille over 0,5, have indtaget ulovlige stoffer eller være hverken for træt eller for syg til at køre bil.

Derudover skal ledsagerblanketten være gennemgået, udfyldt og underskrevet forud for kørslen. Du kan læse mere på sikkertrafik.dk

Hent ledsagerblanketten her