Den kontrollerende køreprøve

Hvis du har fået frakendt dit kørekort – enten betinget eller ubetinget – og har haft kørekort mere end 3 år – skal du generhverve dit kørekort.

Pris 3.495 Kr.

Såfremt du har mistet dit kørekort og endnu ikke har haft det i 3 år – skal du vælge særlig køreundervisning.

Tilmeld dig den kontrollerende køreprøve Tilmeld dig særlig køreundervisning

Få kørekortet igen

Den kontrollerende køreprøve – sådan kommer du godt i gang

1

Borgerservice

4-5 måneder før din dom udløber skal du henvende dig til Borgerservice – for at udfylde en ansøgning om kørekort (du skal huske at medbringe pas, pasfoto og papirer fra politiet). Herefter sender Borgerservice din ansøgning til godkendelse hos politiet. Hvis ansøgningen godkendes vil du modtage en besked i din E-boks.

2

Send dokumentation

Hvis din ansøgning godkendes kan du rette henvendelse til os for at påbegynde generhvervelsen af dit kørekort. Når du fået din ansøgning retur med godkendelse fra politiet – er du meget velkommen til at tage et billede af den side hvor Borgerservice har stemplet samt forsiden af den godkendte ansøgning og sende begge dele til EP Køreskole.

3

Teori- og køreprøve

Du kan gå til den praktiske prøve 1 måned før frakendelsestidens udløb – hvis du forud for dette har bestået teoriprøven. Når du har bestået begge prøver (den kontrollerende køreprøve) vil du normalt modtage dit nye kørekort inden for en periode på 2 måneder.

Læs mere om generhvervelse af kørekort på Borger.dk

Sådan kommer du i gang med at generhverve dit kørekort

Generhvervelsespakken til “den kontrollerende køreprøve”

Vores generhvervelsespakke “den kontrollerende køreprøve” inkluderer:

  • Ubegrænset teoriundervisning (du kan frit vælge mellem 10 lokationer og så har du adgang til Danmarks største teoriprogram)
  • En adgangskode hvor du får ubegrænset adgang til online teoriundervisning i 122 dage
  • 28 onlineprøver og en video der gennemgår al teori
  • Èn kørelektion á 45 minutters varighed som forberedelse til køreprøven
  • Leje af bil til den praktiske prøve.

ANT–kursus

Hvis årsagen til frakendelsen af dit kørekort er begrundet i alkohol, narkotika eller lignende, er det påkrævet at du gennemfører et Alkohol, Narko og Trafik Kursus – også kaldet et ANT-kursus for at generhverve førerretten. Det er desværre ikke muligt at tage dette kursus på en køreskole, men derimod afholdes de i alle kommuner. Når du har fuldført kurset, vil du modtage et bevis, som du skal fremvise på Borgerservice for at få din ansøgning om generhvervelse af kørekort godkendt. Du skal være opmærksom på at kursusbeviset højst må være 1 år gammelt når du indleverer ansøgningen.

Tilmeld dig et ANT-kursus her

Praktiske forhold

Når du har fuldført ANT-kurset, kan du bestille en teoriprøve enten ved at ringe til os eller besøge Borgerservice. Det anbefales at betale prøvegebyret ved et besøg på Borgerservice. Ventetiden på en teoriprøve varierer normalt fra 14 til 30 dage. Efter at have bestået teoriprøven kan du tilmelde dig den praktiske prøve, her vil der normalt også forekomme en ventetid på 14 til 30 dage.
Hvis du ikke består en af prøverne, vil dit kørekort blive tilbageholdt, indtil du har bestået den pågældende prøve. Hvis du har flere kategorier på dit kørekort, skal prøven bestås inden for 3 forsøg. Hvis det ikke er muligt for dig at bestå, kræves en prøve i alle de kategorier, du ønsker at beholde på kørekortet, medmindre dit kørekort har været inaktivt i mere end 3 år. I så fald kræver det en prøve i alle kategorier, du ønsker at beholde på kørekortet.
Det er ikke et krav at deltage i teoriundervisningen, men det er en mulighed, som du kan drage fordel af. Mange synes dog at online teoriundervisning er tilstrækkeligt, men det er en individuel vurdering, og det er op til dig at beslutte, hvad der passer dig bedst.

Køreprøven

Politiet har afsat 1 time til den praktiske prøve, men det er sjældent, at turen med den prøvesagkyndige tager så lang tid. Under køreprøven vil den prøvesagkyndige vurdere, om du kan køre bil på sikker vis og stille forskellige spørgsmål om bilens teknik. De praktiske forhold i forbindelse med køreprøven skal aftales med din kørelærer.

Er du klar til at generhverve dit kørekort?

Hvis du har brug for yderligere information eller forståelse vedrørende generhvervelse af kørekort, kan du altid kontakte os ved at trykke på knappen: “klik her hvis du vil i kontakt med os”.

Hvis du er klar til at påbegynde generhvervelse af dit kørekort, skal du klikke på “tilmeld dig den kontrollerende køreprøve nu”.