Vejledning til ansøgning om kørekort til bil

Når du skal tage dit første kørekort til bil eller generhverve dit kørekort til bil, skal du indlevere en ansøgning om kørekort til kommunen – en P23-ansøgning.
Ansøgningen skal sikre at du lever op til de vilkår og krav der ses af kørekortbekendtgørelsen.

Her er en udførlig guide til din ansøgning om kørekort til bil, som hjælper dig med at huske på alt det du bør være opmærksom på.

Tilmeld dig kørekort til bil i Farum

Din vejledning til ansøgning om kørekort til bil (P23)

1. Hvem skal udfylde din P23-ansøgning

Følgende skal udfylde P23-ansøgningen:

Din kørelærer, de ansatte på hhv. den lukkede øvelsesplads og det køretekniske anlæg, din kommune, den prøvesagkyndige/tilsynsførende, Færdselsstyrelsen og naturligvis – dig selv.

Hent P23-ansøgningen her

2. Selve P23-ansøgningen

Således skal du gøre

Inden du skal på manøvrebanen – skal P23-ansøgningen om kørekort udfyldes. Dette gør du på koreprovebooking.dk. Du skal huske at printe P23-ansøgningen og medbringe den på manøvrebanen – da den skal underskrives når du har gennemført alle øvelserne. Efter du har været på manøvrebanen og fået din ansøgning om kørekort underskrevet af kørelæreren, skal du medbringe den på borgerservice sammen med de dokumenter etc. som er påkrævet i dit tilfælde, som f.eks. lægeattest, fotografi og førstehjælpsbevis.
For at undgå forsinkelser anbefales det at bestille tid til lægeattest og førstehjælpskursus i god tid. Når du kender tidspunktet for lægebesøg og førstehjælpskurset, kan du bestille tid på kommunen.

3. Fotografi

Når du indleverer ansøgningen om kørekort, skal du altid vedlægge et fotografi ved ansøgningen – såfremt din ansøgning om kørekort ikke omhandler aflæggelse af kontrollerende køreprøve efter betinget frakendelse af førerretten.

Krav til fotografiet

 • Fotografiet skal være af god kvalitet, holdbart, egnet til scanning og uden beskadigelser.
 • Det skal være et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30-36 mm i højden.
 • Billedet skal være taget lige forfra uden hovedbeklædning (medmindre religiøse årsager tillader dette).
 • Ansigtet skal være jævnt belyst med synlige øjne og blikket rettet mod kameraet.
 • Munden skal være lukket.
 • Såfremt du bruger briller, skal disse være uden toning og reflekser.
 • Baggrunden skal være lys og fri for skygger og andre motiver.

4. Lægeattest

Når du indleverer ansøgningen om kørekort, skal du vedlægge en lægeattest ved ansøgningen – såfremt din ansøgning om kørekort omhandler følgende:

 • Hvis du skal have udstedt dit første kørekort.
 • Hvis du ønsker at udvide dit kørekort med yderligere kategorier – f.eks. traktor/motorredskab eller erhvervsmæssig personbefordring.
 • Hvis du skal generhverve førerretten – hvis denne har været inddraget af lægelige årsager.
 • Hvis du skal ombytte dit udenlandske kørekort (hvilket her betyder kørekort der ikke er erhvervet i en stat der er medlem af EU, på Færøerne, i Grønland, Island, Liechtenstein eller Norge).
 • I visse tilfælde når dit kørekort skal fornyes.
 • Hvis du søger om fornyelse af kørekort til gr. 2.

Din lægeattest skal være udfyldt af egen læge og må ved indleveringen ikke være mere end 3 måneder gammel. Hvis du får en anden læge til at udstede lægeattesten, skal du hertil angive en fyldestgørende begrundelse. Denne begrundelse skal angives på 1. side af lægeattesten.
Hvis lægeattesten indeholder yderligere oplysninger udover din synsstyrke, vil din ansøgning blive videresendt til Færdselsstyrelsen. De vil tage sig af den videre sagsbehandling og eventuelt inddrage Styrelsen for Patientsikkerhed i processen. Såfremt kommunen vurderer at du ikke opfylder betingelserne for synsevne – vil din sag også blive sendt til Færdselsstyrelsen. Det samme gør sig gældende, hvis der fremkommer oplysninger om din høreevne – og du har søgt om kørekort til gr. 2.

5. Dokumentation for din identitet

Hvornår skal du dokumentere din identitet:

 • Du skal dokumentere din identitet ved indlevering af ansøgning om kørekort.
 • Når du skal aflægge en køreprøve eller en kontrollerende køreprøve skal du først dokumentere din identitet i forbindelse med aflæggelse af teoriprøven og den praktiske køreprøve.

Hvordan skal du dokumentere din identitet:

 • Du skal kunne dokumentere din identitet ved f.eks. at fremvise: tidligere udstedt kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas. Såfremt du ikke har noget pas eller kørekort af kreditkortmodellen, skal du i stedet fremvise original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation. Dit personnummer skal fremgå tydeligt af disse dokumenter, ellers skal der også kunne fremvises legitimationspapir som er udstedt af en offentlig myndighed, hvor dit personnummer tydeligt fremgår.

6. Opholdstilladelse eller opholdsbevis

Såfremt du ikke har dansk eller nordisk statsborgerskab, skal en gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis vedlægges ansøgningen. Hvis du har lovligt ophold i landet uden tilladelse, er det ikke nødvendigt at vedlægge en opholdstilladelse eller et opholdsbevis.

7. Kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp

Når du første gang ansøger om et kørekort til bil, skal du ved ansøgningen vedlægge et kursusbevis for at du har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Såfremt du tidligere har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus – må kursusbeviset ikke være mere end 1 år gammelt når du indleverer det sammen med din P23-ansøgning.

8. Kursusbevis for ANT-kursus

Hvis du har fået frakendt førerretten eller du er pålagt kørselsforbud som følge af:

 • spirituskørsel og forseelsen er begået 1. marts 2002 eller derefter
  eller
 • kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom eller andet

Skal du ved din ansøgning vedlægge et kursusbevis for at du har gennemført et ANT-kursus – et kursus i alkohol, narko og trafik.
Kurset skal være gennemført før den kontrollerende køreprøve kan aflægges. Når du har gennemført kurset modtager du et kursusbevis, som højst må være 1 år gammelt når du indleverer din ansøgning om den kontrollerende køreprøve.
Såfremt du har en ubetinget frakendelse af førerretten kan du tidligst starte på ANT-kurset 3 måneder før frakendelsesperiodens udløb.

ANT-kurset afholdes af regionerne.

9. Alkolås-kørekort

Såfremt du ønsker at søge om et alkolåskørekort, skal du ved ansøgningen vedlægge en underskrevet samtykkeerklæring vedrørende
ansøgning om deltagelse i alkolåsordningen.

Hent samtykkeerklæringen her (P23B)

10. Dokumentation for særlig køreundervisning

Såfremt du indenfor de første 3 år efter at du har erhvervet kørekort for første gang, har fået førerretten frakendt – enten ubetinget eller du har fået pålagt et kørselsforbud af andre årsager end spirituskørsel, skal du gennemføre særlig køreundervisning, før du kan generhverve eller få genoprettet din førerret. Ved teori- og køreprøver skal du medbringe din kørelærers eksemplar af lektionsplanen som dokumentation for gennemført køreundervisning.

Spørg os

Har du spørgsmål til din P23-ansøgning, eller til dit kørekortforløb er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt EP Køreskole